Monitor Podatkowy / Artykuły / Inne zagadnienia / Artykuły

Agent celny

Krystyna Dziedzic

Korzystam z usług agencji celnej przy obrocie towarowym z zagranicą. Czy otrzymanie przez upoważnionego agenta celnego dokumentów SAD jest tożsame z otrzymaniem tych dokumentów przeze mnie jako...

Kodeks celny - wykładnia przepisów

Adam Zalasiński

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wybranych problemów związanych z wykładnią prawa polskiego wydanego w wyniku procesu dostosowania do prawa europejskiego, na przykładzie Kodeksu...

Podatek dochodowy odroczony w sprawozdaniu finansowym

Ewa Walińska

podatek dochodowy odroczony jest skutkiem różnic w zasadach ustalania wyniku bilansowego i wyniku podatkowego. W artykule została przedstawiona istota podatku odroczonego i sposób jego prezentacji w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2016
Liczba tekstów: 2553