Monitor Podatkowy / Artykuły / Inne zagadnienia / Artykuły

Pozycja doradcy podatkowego w regulacjach proceduralnych

Marek Szubiakowski

Istniejącą regulację prawną odnosząc się do pozycji doradcy podatkowego trudno uznać za skonstruowaną prawidłowo. Jej charakterystyczną cechą jest brak koncepcji usytuowania doradztwa podatkowego w...

Wspólnotowy Kodeks Celny

Tadeusz Senda

Najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej jest Wspólnotowy Kodeks Celny, tj. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC), określane...

Agent celny

Krystyna Dziedzic

Korzystam z usług agencji celnej przy obrocie towarowym z zagranicą. Czy otrzymanie przez upoważnionego agenta celnego dokumentów SAD jest tożsame z otrzymaniem tych dokumentów przeze mnie jako...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2779