Monitor Podatkowy / Artykuły

Korekta faktur w przypadku niewłaściwej rejestracji VAT

Zarejestrowanie przez organ skarżącej jako podatnika podatku VAT nastąpiło w oczywistej sprzeczności z art. 96 ust. 2 VATU, który stanowi, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust....

Opodatkowanie ryczałtem działalności budowlanej

Skoro podatniczka w swoim wniosku o interpretację wskazała, że poza działalnością wymienioną w części I Tabeli w załączniku nr 3 do ustawy w postaci usług w zakresie robót budowlanych...

Przerwanie biegu przedawnienia

Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku...

Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Jakub Rychlik

W celu wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przewidziane zostały sankcje o charakterze administracyjnym, a także o charakterze karnym. Drugi rodzaj sankcji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2789