Monitor Podatkowy / Artykuły

Opodatkowanie VAT wynajmu lokali mieszkalnych pracownikom

Tymczasem zarzucając w skardze kasacyjnej błędną wykładnię art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, całkowicie pominięto, że ustawodawca nie zwolnił z opodatkowania wynajmu lub dzierżawy na cele działalności...

Ulga na dziecko wychowywane w związku nieformalnym

Tymczasem, jak wynika z ustaleń organu podatkowego, podatniczka wychowuje dziecko wspólnie z konkubentem, a więc nie „samotnie”, nawet jeśli literalne brzmienie definicji zawarte w analizowanym...

Rozliczenie zwrotu nakładów na środki trwałe

Wskazać również należy, że do czasu otrzymania dopłaty podatnik w istocie ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka...

Opodatkowanie promocji bankowych

Podnieść w tym miejscu i podkreślić należy, że o ile w art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU ustawodawca jednoznacznie stanowi o nagrodach związanych ze sprzedażą premiową, o tyle w art. 30 ust. 1 pkt 4b...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2821