Monitor Podatkowy / Artykuły

Sprzedaż udziałów w polskiej spółce nieruchomościowej

Marcin Jamroży, Anna Główka

W przypadku zbycia udziałów polskiej spółki zależnej dla ustalenia, czy co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski,...

Kredyt, depozyt, gwarancja a „wartość transakcji”

Marcin Jamroży, Anna Główka

W przypadku transakcji takich jak kredyt, depozyt oraz gwarancja, wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d PDOPrU, stanowią odsetki, prowizje i inne opłaty ustalone na tych transakcjach, z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 2692