Monitor Podatkowy / Artykuły

Podatek od przychodów z budynków od 1.1.2019 r.

Marcin Jamroży, Anna Główka

Od 1.1.2019 r. podatkiem od przychodów z budynków zostaną objęte wszystkie nieruchomości – budynki, niezależnie od ich klasyfikacji (m.in. mieszkalne, niemieszkalne, przemysłowe, magazynowe), położone...

Ustalenie pierwszego zasiedlenia dla potrzeb VAT

Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu (rozumianego jako...

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wbrew temu, co twierdzi autor skargi kasacyjnej, koniecznym w ramach art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 4a pkt 4 PDOPrU jest istnienie i funkcjonowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2850