Monitor Podatkowy / Artykuły

Opodatkowanie VAT czynności komornika sądowego

Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy z 29.81997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, a ...

Koszty uzyskania przychodu wobec premii dla twórcy

Jak słusznie wskazał sąd I instancji, kwestia uznaniowości w przyznawaniu tej premii, według kryteriów ustalonych przez spółkę, zważywszy, że będzie ona również wypłacana z tytułu...

Pojęcie przychodu ze sprzedaży w definicji małego podatnika

Marcin Jamroży, Anna Główka

W celu ustalenia statusu spółki z o.o. jako małego podatnika na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 2672