Zyski niepodzielone w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

Wyrok NSA z 20.6.2017 r., II FSK 1450/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2789