Zwrot VAT dla oddziału spółki zagranicznej

Wyrok NSA z 21.2.2017 r., I FSK 1762/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 2810