Zwolnienie z długu a ulga na złe długi

Wyrok NSA z 25.4.2017 r., I FSK 108/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 2810