Zaliczenie do kosztów wydatków na imprezę integracyjną dla współpracowników

Wyrok WSA w Rzeszowie z 23.10.2018 r., I SA/Rz 741/18

A A A