Uwzględnienie VAT w opłacie komorniczej

Wyrok NSA z 21.9.2017 r., I FSK 1191/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2759