Ustanowienie służebności wpływa na podatek od nieruchomości

Wyrok NSA z 9.5.2017 r., II FSK 961/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2726