Usługi ciągłe w VAT

Wyrok NSA z 15.12.2017 r., I FSK 173/16

A A A