Ulga na zakup kasy fiskalnej w przypadku przekształcenia

Wyrok WSA w Kielcach z 14.6.2018 r., I SA/Ke 432/16

A A A