Transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wyrok NSA z 23.11.2017 r., I FSK 327/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2841