Termin dokonania korekty faktury

Wyrok NSA z 19.1.2018 r., II FSK 3635/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2850