Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku dotacji

Wyrok NSA z 28.9.2017 r., II FSK 2343/15

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 2830