Rezygnacja przez bank z części odsetek a powstanie przychodu

Wyrok NSA z 26.10.2016 r., II FSK 2793/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2788