Przychód w związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym w ramach kształcenia podyplomowego

Wyrok NSA z 17.7.2018 r., II FSK 135/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2839