Przychód w przypadku niepobranych składek ZUS

Wyrok WSA w Rzeszowie z 25.7.2018 r., I SA/Rz 447/18

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 2830