Protokół zdawczo-odbiorczy jako moment wykonania usługi dla VAT

Wyrok NSA z 5.4.2017 r., I FSK 1482/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2799