Poręczenie wykonania zobowiązania jako przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.2.2018 r., 0115-KDIT2-3.4010.337.2017.1.AW

A A A