Podstawa opodatkowania otrzymanego wskutek odpłatnego umorzenia akcji SKA

Wyrok NSA z 20.7.2017 r., II FSK 1773/15

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2839