Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego w związku z wywłaszczeniem

Wyrok NSA z 7.9.2016 r., II FSK 2100/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2779