Opodatkowanie VAT zniesienia współwłasności

Wyrok NSA z 6.10.2016 r., I FSK 386/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2799