Opodatkowanie VAT wynajmu lokali mieszkalnych pracownikom

Wyrok NSA z 8.5.2018 r., I FSK 1182/16

A A A