Opodatkowanie VAT usług pomocniczych do usług finansowych po 1.7.2017 r.

A A A