Opodatkowanie VAT umowy komisu

Wyrok WSA we Wrocławiu z 4.11.2016 r., I SA/Wr 894/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2779