Opodatkowanie VAT sprzedaży automatów do gier

Wyrok NSA z 30.11.2017 r., I FSK 307/16

A A A