Opodatkowanie VAT kaucji

Wyrok NSA z 5.4.2018 r., I FSK 967/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2860