Opodatkowanie ryczałtem działalności budowlanej

Wyrok NSA z 22.3.2018 r.,II FSK 3583/15

A A A