Odliczenie VAT z faktury podwykonawcy zastępczego

Wyrok NSA z 6.7.2017 r., I FSK 2173/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2810