Odliczenie VAT w przypadku wykorzystania samochodów do celów „mieszanych”

Wyrok WSA w Poznaniu z 26.1.2017 r., I SA/Po 954/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2789