Odliczenie VAT przez gminę w przypadku udostępnienia infrastruktury

Wyrok WSA w Olsztynie z 18.1.2017 r., I SA/Ol 802/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2799