Majątkowa wspólność ustawowa wobec nadpłaty i zaległości podatkowych

Wyrok NSA z 12.9.2017 r., I FSK 2199/15

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2839