Kontrakty odwrotne (wash-out) i ich opodatkowanie VAT

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.8.2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.346.2018.3.IK

A A A