Dopuszczalność stosowania obniżonej stawki podatku VAT w stosunku do książek przesyłanych drogą elektroniczną w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7.3.2017 r. w sprawie C-390/15 RPO

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 2810