Dopuszczalność pozbawienia podatnika VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego i prawa do zastosowania stawki 0% przy WDT w świetle wyroku WSA we Wrocławiu z 21.6.2017 r. (I SA/Wr 1341/16)

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 2838