Czy spółka z o.o. w organizacji może uczestniczyć w wymianie udziałów?

Uwagi na tle wyroku NSA z 28.4.2016 r., II FSK 648/14 oraz uwagi de lege lata

A A A