Cesja wierzytelności na rzecz banku

Wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 2883/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2788