Badania medyczne objęte VAT

yrok NSA z 29.8.2017 r., I FSK773/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2841