Monitor Podatkowy / Aktualności / Najnowsze orzecznictwo / NSA

Przepadek kaucji podlega opodatkowaniu VAT

Kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana następnie w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec spółki stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy. Dlatego też...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2839