Monitor Podatkowy / Aktualności / Najnowsze orzecznictwo / ETS

Podatek VAT – zapłata w formie rzeczowej

W omawianym wyroku Trybunał rozpatrywał kwestię wykładni przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 2.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście uregulowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2726