Monitor Podatkowy / Aktualności / Najnowsze orzecznictwo / ETS

Podatek VAT – warunki zastosowania zwolnienia z VAT

Trybunał w omawianym wyroku rozważał kwestię wpływu braku dochowania wymogów formalnych ustanowionych przez przepisy krajowe na możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT wewnątrzwspólnotowej...

Podatek VAT – spółka cywilna jako podatnik VAT

Przedmiotem omawianego wyroku była analiza kwestii uznania za odrębnych podatników VAT spółek cywilnych sprzedających produkty pod wspólną marką. Trybunał dokonał wykładni stanu faktycznego na...

Podatek VAT – prawo do odliczenia podatku VAT

W omawianym wyroku Trybunał rozpatrywał na gruncie przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej kwestię prawa do odliczenia podatku VAT...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 2631