Monitor Podatkowy / Aktualności / Najnowsze orzecznictwo

Opłata skarbowa od umowy sporządzonej za granicą

Przekroczenie granicy przez przedstawiciela zagranicznej spółki w celu wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników polskiej spółki, w której owa spółka zagraniczna nabyła udziały, wywołuje skutek prawny...

Opodatkowanie VAT usług wyceny szkód samochodowych

Przepis art. 13B(a) Szóstej Dyrektywy VAT należy interpretować w taki sposób, iż wycena szkód samochodowych wykonana w imieniu jego członków przez stowarzyszenie, do którego należą towarzystwa...

Przeniesienie całości majątku przedsiębiorstwa

Zgodnie z przepisem art. 5(8) Szóstej Dyrektywy VAT, jeśli Państwo Członkowskie wprowadziło zasadę, iż w przypadku przeniesienia całości lub części majątku przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem lub bez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 2748