Monitor Podatkowy / Aktualności / Najnowsze orzecznictwo

Opodatkowanie wypłaty dywidend podatkiem u źródła

Sprawa dotyczyła opodatkowania dywidend wypłacanych przez dwie skarżące spółki francuskie ich spółce dominującej z siedzibą w Holandii, w stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie Dyrektywy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2799