Monitor Podatkowy | 2/2014
Akademia Doradcy Podatkowego i Redakcja Monitora Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na seminarium, które odbędzie się 20 marca 2014 r. w Warszawie.
Monitor Podatkowy | 10/2014
Parlament europejski od kilku lat podejmuje działania projektodawcze mające na celu doprowadzenie do harmonizacji podatków od transakcji finansowych w państwach członkowskich, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. A zatem zasady wynikające z nowych przepisów unijnych będą miały...
Monitor Podatkowy | 10/2014
Takimi błędami, które można skorygować, będą zatem błędy powodujące, że w treści faktury zostanie omyłkowo wskazana osoba fizyczna lub prawna, która nie była stroną umowy sprzedaży. Błędami podlegającymi korekcie nie są tylko oczywiste omyłki pisarskie w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie strony, bo...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2014
Liczba tekstów: 3335
Kalendarz wydarzeń