Monitor Podatkowy | 5/2017
W listopadzie 2016 r. opublikowany został tekst Konwencji wielostronnej mającej na celu wdrożenie środków przewidzianych w działaniach BEPS związanych z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit...
Monitor Podatkowy | 5/2017
W sprawie będącej przedmiotem kontroli strona wskazała, iż pewna część wynagrodzenia zatrzymywana była przez inwestora tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych i przyszłych ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji (czy rękojmi) – do momentu wskazanego w umowie. W takim przypadku...
Monitor Podatkowy | 1/2017
Spis treści Wstęp Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe Zakres stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.1.2017 r. Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2017
Liczba tekstów: 2662