Czynności prawne, których przedmiotem są nieruchomości wymagają szczególnego rozważenia ich skutków podatkowych. Prawidłowo skonstruowana umowa powinna uwzględniać aspekt podatkowy poszczególnych postanowień i przyjętych przez strony rozwiązań. Szkolenie ma na celu omówienie typowych klauzul...
Monitor Podatkowy | 3/2015
Przewóz pracowników firm zewnętrznych, w warunkach opisanych przez skarżącą, jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. (...) Istotne znaczenie mają bowiem realne gospodarcze potrzeby podatnika oraz ich realizacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Skarżąca...
Monitor Podatkowy | 12/2014
Spis treści Wstęp Świadczenie usług na rzecz zakładu będącego członkiem grupy podatkowej Zaplecze personalne i techniczne wyznacza miejsce opodatkowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16.10.2013 r., C-605/12 w sprawie Welmory Sp. z o.o. Możliwość stosowania odmiennych stawek na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2015
Liczba tekstów: 2370
Kalendarz wydarzeń