Monitor Podatkowy | 11/2014
Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania wytycznych oraz „życzeń” organów podatkowych w zakresie wykładni nowych przepisów VAT, jak również ich wpływu na bieżącą wykładnię przepisów o podatkach dochodowych w kontekście rozliczania wydatków samochodowych....
Monitor Podatkowy | 12/2014
W świetle przywołanych uregulowań i przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że opłata za usługi wstępu na siłownię, z uwagi na to, iż – jak wskazała zainteresowana – upoważnia do korzystania ze sprzętu znajdującego się na siłowni, nie może być uznana jako opłata jedynie za wstęp. Wobec...
Monitor Podatkowy | 12/2014
Spis treści Wstęp Świadczenie usług na rzecz zakładu będącego członkiem grupy podatkowej Zaplecze personalne i techniczne wyznacza miejsce opodatkowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16.10.2013 r., C-605/12 w sprawie Welmory Sp. z o.o. Możliwość stosowania odmiennych stawek na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2014
Liczba tekstów: 3378
Kalendarz wydarzeń