Kto może ponieść odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości podatkowe? Jak uniknąć odpowiedzialności i dotkliwej kary? Poznaj specyfikę przepisów karnych skarbowych w świetle praktyki i orzecznictwa! Poznaj wszystkie niezbędne narzędzia i środki, aby z sukcesem poprowadzić postępowanie w...
Monitor Podatkowy | 11/2016
Interpretacje podatkowe w obecnym stanie prawnym nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa – co oczywiste ze względu na zamknięty katalog aktów prawnych o takim charakterze zawarty w art. 87 Konstytucji RP. Nie są także aktem wewnętrznym, któremu można by nadać charakter wiążący w stosunkach...
Monitor Podatkowy | 11/2016
Ulga na zakup kas fiskalnych może być przez podatnika wykorzystana tylko raz, tj. w momencie pierwszego zakupu tych kas w związku z powstaniem u podatnika obowiązku ich stosowania. (...) odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u...
Monitor Podatkowy | 11/2016
Spis treści Wstęp Definicja „pożyczki” Pojęcie „odsetek od pożyczki” Określenie „kwalifikowanych” pożyczkodawców w metodzie podstawowe Ustalanie wartości zadłużenia w metodzie podstawowej Określanie wartości kapitału własnego w metodzie podstawowej Zasady wyboru i rezygnacji z metody...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2016
Liczba tekstów: 2599