Początek roku to w prawie podatkowym kolejne zmiany w przepisach praktycznie wszystkich ustaw. Zmiany wchodzą w życie 1.1.2017. Poznaj wszystkie istotne zmiany w VAT, CIT i Ordynacji Podatkowej na jednym szkoleniu prowadzonym przez trzech ekspertów!
Monitor Podatkowy | 3/2017
Niniejszy artykuł, stanowiący drugą część opracowania dotyczącego stosowania regulacji zagranicznej spółki kontrolowanej (dalej: CFC – ang. controlled foreign corporation) w relacjach traktatowych, zawiera przegląd zagranicznego orzecznictwa sądowego w zakresie oceny zgodności regulacji CFC z...
Monitor Podatkowy | 3/2017
(...) Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: VATU), w przypadku gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub...
Monitor Podatkowy | 1/2017
Spis treści Wstęp Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe Zakres stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.1.2017 r. Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 2640