24 maja zapraszamy na szkolenie "Karuzele podatkowe" prowadzone przez Mec. Jacka Matarewicza.
Monitor Podatkowy | 5/2018
Ustawodawca wprowadził do kilku ustaw wchodzących w skład polskiego prawa podatkowego nowe przepisy, których celem jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zmiany te stanowią bardzo ważne dopełnienie nowelizacji przepisów bazowych odnoszących się m.in. do...
Monitor Podatkowy | 5/2018
Zarejestrowanie przez organ skarżącej jako podatnika podatku VAT nastąpiło w oczywistej sprzeczności z art. 96 ust. 2 VATU, który stanowi, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2788