Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w przepisach o podatku VAT, akcyzie, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz ordynacji podatkowej i praktycznymi konsekwencjami tych zmian dla przedsiębiorstw. W trakcie szkolenia...
Uprawnienia pełnomocników, niedawno skorygowane przepisami o KAS, mają wkrótce podlegać kolejnym modyfikacjom wynikającym ze znowelizowanej Ordynacji.
Monitor Podatkowy | 11/2018
Traktowanie dla celów podatkowych wyniku na sprzedaży wierzytelności, w szczególności własnych zarachowanych uprzednio jako przychody należne, wywoływało „od zawsze” spory interpretacyjne. Zmiany wprowadzone od 1.1.2018 r1 w tym zakresie niestety wygenerowały kolejne niejasności interpretacyjne....
Monitor Podatkowy | 11/2018
W stanie faktycznym niniejszej sprawy doszło do podziału przez wydzielenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. W wyniku podziału oddział spółki, z której nastąpił podział, został wydzielony ze spółki. (...) w momencie wydzielenia spółka, z której nastąpił...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2850