Poznaj najnowsze przepisy. Sprawdź co ważnego zmienia się z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych.
Monitor Podatkowy | 12/2017
Istotą połączenia odwrotnego (ang. downstream merger) jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Ani ustawy podatkowe, ani przepisy prawa handlowego nie zawierają szczególnych regulacji odnoszących się do tego rodzaju połączenia. Podkreślić należy, że ta forma restrukturyzacji może...
Monitor Podatkowy | 2/2018
Jeżeli istnieją przesłanki, by podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie prawa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabywać towary lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2759