Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r. i od 1 stycznia 2016 oraz przegląd wybranych nowych i najistotniejszych orzeczeń TSUE i NSA, które poprowadzi wiodący ekspert w zakresie podatku VAT Tomasz Michalik.
Poznaj zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od 15 sierpnia!
Monitor Podatkowy | 9/2015
W ramach stosowania przepisów prawa podatkowego, wbrew idealnemu założeniu o jego spójności i zupełności systemu, może zaistnieć sytuacja, w której brakuje normy prawnej umożliwiającej rozstrzygnięcie danej kwestii prawnopodatkowej. W takim przypadku pojawia się problem rozpoznania luki w prawie...
Monitor Podatkowy | 9/2015
To nie protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem, który decydować będzie o skutkach podatkowych. (…) o wykonaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług....
Monitor Podatkowy | 6/2015
SPIS TREŚCI Wstęp Przekształcenie działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową Restrukturyzacja działalności osoby fizycznej polegająca na wniesieniu aportu do spółki prawa handlowego – skutki podatkowe Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej ...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2015
Liczba tekstów: 2440
Kalendarz wydarzeń