Ustawa „Ordynacja podatkowa”, została w sposób istotny zmieniona od stycznia 2016 r. Poznaj potencjalne zagrożenia wynikające ze zmian. Poszczególne zmiany dotyczą każdego podatnika w Polsce, stąd powinny się z nimi zapoznać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak podmioty prowadzące...
Monitor Podatkowy | 8/2016
Darowizna budynku na rzecz osoby najbliższej nie będzie mogła być uznana za dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU. Podatnikowi przy jej nabyciu czy wytworzeniu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Wyrok WSA w Rzeszowie z 5.7.2016 r., I SA/Rz 379/16 Z uzasadnienia: W...
Monitor Podatkowy | 6/2016
Gdy udział w zysku spółki za cały rok podatkowy według ostatecznej proporcji będzie wyższy niż zakładany w ciągu tego roku udział na podstawie tymczasowej proporcji lub zmienionej proporcji, nie może być mowy o powstaniu zaległości podatkowej w rozumieniu art. 51 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2016
Liczba tekstów: 2565