Monitor Podatkowy | 11/2014
Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania wytycznych oraz „życzeń” organów podatkowych w zakresie wykładni nowych przepisów VAT, jak również ich wpływu na bieżącą wykładnię przepisów o podatkach dochodowych w kontekście rozliczania wydatków samochodowych....
Monitor Podatkowy | 11/2014
Pomimo że skarżąca wskazała, że opłata motywacyjna nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek sytuacji, dla oceny, czy ma ona charakter odpłatny, należy odnieść się również do pozostałych postanowień umowy handlowej. (...) opłata motywacyjna, w opisanych przez skarżącą okolicznościach, winna być...
Monitor Podatkowy | 11/2014
Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wątpliwości praktycznych, które pojawiają się na gruncie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie importu towarów. Kwestie związane z importem towarów dotyczą zagadnień na styku prawa podatkowego oraz celnego. Ze strony praktycznej...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2014
Liczba tekstów: 3358
Kalendarz wydarzeń