Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami działania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), który zostanie wprowadzony do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od 1 lipca 2018 r., a także jego wpływem na rozliczenia podatkowe i płynność finansową przedsiębiorców.
Monitor Podatkowy | 8/2018
W dniu 11.7.2017 r. Komitet Spraw Podatkowych OECD opublikował projekt nowego tekstu Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, który 21.11.2017 r. został zatwierdzony przez Radę OECD. W nowych postanowieniach Konwencji Modelowej OECD z 2017 r. zostały zaimplementowane zmiany,...
Monitor Podatkowy | 8/2018
Nie ma racji sąd I instancji, twierdząc, że w działaniach skarżących nie sposób dopatrzyć się podejmowania przez nich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami i angażowania środków podobnych do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców oraz że transakcjom cesyjnym nie...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2821