Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r. i od 1 stycznia 2016 oraz przegląd wybranych nowych i najistotniejszych orzeczeń TSUE i NSA, które poprowadzi wiodący ekspert w zakresie podatku VAT Tomasz Michalik.
Monitor Podatkowy | 6/2015
Celem niniejszego artykułu jest analiza polskiej praktyki interpretacji i stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podstawowe pytanie dotyczy tego, czy i w jaki sposób organy podatkowe oraz sądy administracyjne uwzględniają Model Konwencji OECD oraz Komentarz do niego....
Monitor Podatkowy | 6/2015
Nie można zatem aprobować takiej wykładni art. 87 ust. 2 VATU, która ograniczałaby stosowanie instytucji przedłużenia terminu zwrotu do takiego stopnia, że w istocie prowadziłaby do niemożności spełnienia celu jej ustanowienia, tj. umożliwienia organowi tymczasowego wstrzymania się ze zwrotem...
Monitor Podatkowy | 6/2015
SPIS TREŚCI Wstęp Przekształcenie działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową Restrukturyzacja działalności osoby fizycznej polegająca na wniesieniu aportu do spółki prawa handlowego – skutki podatkowe Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej ...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2015
Liczba tekstów: 2405
Kalendarz wydarzeń