Monitor Podatkowy | 4/2015
Artykuł przedstawia zakres postępowania w sprawie Starbucks przed Komisją Europejską w 2014 r. w związku z uprzednim porozumieniem cenowym uzyskanym przez ten podmiot w Holandii. W czerwcu 2014 r. została opublikowana informacja1 o wszczęciu przez Komisję Europejską 3 szczegółowych postępowań...
Monitor Podatkowy | 4/2015
Powyższe zakupy dokonywane były zatem z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych, ale niewykorzystanych z takim zamiarem do dnia zmiany prawa. Pierwszą czynnością, której wybudowane lokale posłużyły, były czynności zwolnione, tj. najem lokali na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że nie...
Monitor Podatkowy | 12/2014
Spis treści Wstęp Świadczenie usług na rzecz zakładu będącego członkiem grupy podatkowej Zaplecze personalne i techniczne wyznacza miejsce opodatkowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16.10.2013 r., C-605/12 w sprawie Welmory Sp. z o.o. Możliwość stosowania odmiennych stawek na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2015
Liczba tekstów: 2381
Kalendarz wydarzeń