Ustawa „Ordynacja podatkowa”, została w sposób istotny zmieniona od stycznia 2016 r. Poznaj potencjalne zagrożenia wynikające ze zmian. Poszczególne zmiany dotyczą każdego podatnika w Polsce, stąd powinny się z nimi zapoznać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak podmioty prowadzące...
Monitor Podatkowy | 9/2016
W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie w strategii rozwoju i działania poszczególnych firm ma odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Szczególną rolę odgrywa zarządzanie ryzykiem podatkowym. Problematyka zarządzania ryzykiem podatkowym ma kluczowe znaczenie dla holdingów międzynarodowych, które...
Monitor Podatkowy | 9/2016
Jednakże należy wskazać, że ani z przepisu art. 19a ust. 8, jak i z innych powoływanych przez organ przepisów ustawy podatkowej nie wynika, że w związku z określeniem w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki w taki sposób, jak to zostało określone w umowie najmu, powstaje obowiązek podatkowy w...
Monitor Podatkowy | 6/2016
Gdy udział w zysku spółki za cały rok podatkowy według ostatecznej proporcji będzie wyższy niż zakładany w ciągu tego roku udział na podstawie tymczasowej proporcji lub zmienionej proporcji, nie może być mowy o powstaniu zaległości podatkowej w rozumieniu art. 51 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2016
Liczba tekstów: 2576