Początek roku to w prawie podatkowym kolejne zmiany w przepisach praktycznie wszystkich ustaw. Zmiany wchodzą w życie 1.1.2017. Poznaj wszystkie istotne zmiany w VAT, CIT i Ordynacji Podatkowej na jednym szkoleniu prowadzonym przez trzech ekspertów!
Monitor Podatkowy | 2/2017
Wprowadzenie nowego modelu administracji skarbowej, w tym nowego rodzaju kontroli celno-skarbowej w związku z reformą administracji skarbowej rodzi wiele pytań i wątpliwości co do zasad podejmowania tej kontroli, rzeczywistego zakresu podejmowanych działań z uwagi na krąg podmiotów, których ta...
Monitor Podatkowy | 2/2017
Jeżeli jednak czynność ta będzie miała charakter odpłatny, a więc strony postanowią, że w wyniku zniesienia współwłasności jeden ze wspólników uzyska własność nowej rzeczy o wartości niższej od wartości jego udziału we własności wspólnej rzeczy, a drugi ze wspólników zostanie zobowiązany do...
Monitor Podatkowy | 1/2017
Spis treści Wstęp Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe Zakres stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.1.2017 r. Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 2631