Monitor Podatkowy | 7/2018
W 2016 r. uchwalono dyrektywę przewidującą regulacje mające na celu podniesienie przeciętnego poziomu ochrony przed agresywnym planowaniem podatkowym na rynku wewnętrznym UE (dalej: Dyrektywa ATAD)2. Dyrektywa ta co do zasady podlega implementacji do 31.12.2018 r. Wyjątkiem w tym zakresie są...
Monitor Podatkowy | 7/2018
Kwota kaucji otrzymanej od nabywcy, zatrzymana następnie w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy, w związku z czym podlega opodatkowaniu VAT, natomiast w pozostałym zakresie (tj. w sytuacji gdy kaucja nie...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 2810