Rada Programowa:


dr Mariusz Bidziński – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

prof. dr hab. Stanisław Hoc – Uniwersytet Opolski

Doc. dr Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

dr Grzegorz Sibiga - Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Przemysław Szustakiewicz – Prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Sławomir Zalewski – Prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 241