Informacja w administracji publicznej |
Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.
RIBA Forum jest miejscem spotkania wszystkich tych osób, odpowiedzialnych za obszar ochrony danych. Zapraszamy do udziału w konferencji – do wspólnoty praktyków RODO!
CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Co zmieni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem? Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych przepisów już dziś? Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany Cię czekają i jak się...
Informacja w administracji publicznej | 1/2018
Artykuł zawiera komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.6.2017 r. (I OSK 25/17 niepubl.) dotyczącego skargi na bezczynność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do udzielenia informacji ­publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do rozpoznania jego wniosku w...
Informacja w administracji publicznej | 1/2018
Instytucja upoważnienia przez administratora danych do ich przetwarzania statuuje nie tyle zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy danych, ile raczej pewien rodzaj ogólnego nakazu posłuszeństwa względem administratora, na którym spoczywają liczne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i...
Informacja w administracji publicznej | 1/2018
Wyrok WSA w Warszawie z 29.5.2017 r. (II SA/Wa 291/17, Legalis) dotyczy problematyki udostępniania danych statystycznych przetwarzanych przez organy państwowe, objętych klauzulami tajności, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Zagadnienie to wydaje się szczególnie istotne z...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 301