Niemal 15-letnie funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej wpłynęło na zwiększenie aktywności i świadomość obywateli w zakresie działania instytucji państwa. Należy podkreślić, że minione 15-lecie nie było pozbawione problemów związanych ze stosowaniem ustawy – zwłaszcza...
CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Co zmieni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem? Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych przepisów już dziś? Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany Cię czekają i jak się...
Informacja w administracji publicznej | 1/2017
Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 8.2.2016 r. (II SAB/Bk 5/16, Legalis) dotyczy ważnego, ale nie zawsze poprawnie zrozumiałego zagadnienia, dotyczącego oceny przez sąd ­administracyjny postępowania organu, który, co prawda, udzielił informacji publicznej, ale...
Informacja w administracji publicznej | 1/2017
Artykuł odpowiada na pytanie, czy dane osobowe osób, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę o dzieło, można udostępnić na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Jest on glosą do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.4.2014 r. (I OSK 2449/13, Legalis). Teza ...
Informacja w administracji publicznej | 1/2017
Ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych nakłada na jednostki organizacyjne przetwarzające informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w systemie teleinformatycznym obowiązek akredytacji tego systemu. Przy czym przez pojęcie „akredytacja” rozumie się dopuszczenie systemu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 219