Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Tajemnice ustawowo chronione

Tajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej

Ryszard Marek

Prawo do uzyskania informacji publicznej nie jest prawem absolutnym. Ustawodawca uznał, że występują sytuacje, w których pierwszeństwo musi uzyskać inne dobro prawem chronione. Jednym z przypadków...

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej

Jowita Sobczak

Przedmiotem artykułu jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyr. WSA z Warszawy z 13.2.2015 r. II SA/Wa 1670/14, Legalis), zgodnie z którym informacja niejawna chroniona...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 219