Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Tajemnice ustawowo chronione

Deklaracja zgodności – elementy obowiązkowe

Marek Anzel

"Co powinna zawierać deklaracja zgodności potwierdzająca zakwalifikowanie danego elektronicznego systemu pomocniczego wspomagającego ochronę informacji niejawnych, jako całości, do odpowiedniego typu...

Dane statystyczne nie zawsze są publicznie dostępne

Jowita Sobczak

Wyrok WSA w Warszawie z 29.5.2017 r. (II SA/Wa 291/17, Legalis) dotyczy problematyki udostępniania danych statystycznych przetwarzanych przez organy państwowe, objętych klauzulami tajności, o których...

Ograniczenie dostępu do informacji zawartych w aktach

Jowita Sobczak

Artykuł jest glosą do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.5.2016 r., IV SA/Wa 3802/15, Legalis. Szczegółowo opisuje, jak powinien postąpić organ, gdy strona żąda wglądu i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 323