Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Tajemnice ustawowo chronione

Dane statystyczne nie zawsze są publicznie dostępne

Jowita Sobczak

Wyrok WSA w Warszawie z 29.5.2017 r. (II SA/Wa 291/17, Legalis) dotyczy problematyki udostępniania danych statystycznych przetwarzanych przez organy państwowe, objętych klauzulami tajności, o których...

Ograniczenie dostępu do informacji zawartych w aktach

Jowita Sobczak

Artykuł jest glosą do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.5.2016 r., IV SA/Wa 3802/15, Legalis. Szczegółowo opisuje, jak powinien postąpić organ, gdy strona żąda wglądu i...

Czy można udostępnić dane identyfikujące pacjenta

Jowita Sobczak

Przedmiotem artykułu jest stanowisko NSA z 4.3.3016 r. (II FSK 1452/14, Legalis), zgodnie z którym organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by żądać od lekarzy danych identyfikujących...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 301