NAJPOPULARNIEJSZE

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej

Barbara Pietrzak

Poszczególne przesłanki ograniczające prawo do informacji publicznej implikują konieczność zbadania przez organ, przed wydaniem decyzji, konkretnych zagadnień i okoliczności, co powinno znaleźć...

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja prosta a informacja przetworzona

Katarzyna Wróblewska

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Urszula Winkowska-Zakrzewska

Jednostka organizuje szkolenie, które prowadzi trener z zewnętrznej firmy. Na szkoleniu uczestnicy podpisują listę obecności, na której znajduje się również pole o wyrażeniu zgody na przetwarzanie...

Wniosek o numer księgi wieczystej a informacja publiczna

Kamila Kędzierska

„Otrzymaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej numeru księgi wieczystej Domu Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie naszej Gminy. DPS nie podlega w żadnym zakresie pod...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 355