Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Zakres jawności sprawozdań składanych przez fundację

Piotr Sitniewski

"Czy sprawozdanie fundacji składane właściwemu ministrowi można w odpowiedzi na wniosek składany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnić każdemu kto wystąpi z takim wnioskiem...

Udostępnianie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Do naszego urzędu wpłynął wniosek z żądaniem przesłania skanu aktualnie wiążącej urząd umowy o świadczenie obsługi prawnej. Czy przed udostępnieniem umowy powinniśmy zanonimizować informacje o...

Udostępnianie protokołu z kontroli przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„J.K. zwrócił się do naszego urzędu z wnioskiem o przesłanie skanu protokołu z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy X. w 2016 r. Do protokołu załączone są dokumenty potwierdzające czynności...

Tryb wnoszenia skargi na bezczynność do WSA

Kamila Kędzierska

„W jaki sposób zmiany dotyczące trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego znajdą zastosowanie w sprawach z zakresu informacji publicznej?”

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 283