Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Umowa o obsługę prawną a tajemnica adwokacka

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Adwokat, który prowadzi obsługę prawną naszego inspektoratu nie wyraził zgody na udostępnienie wnioskującemu o informację publiczną skanu umowy dotyczącej tej obsługi. Wskazał, że informacje zawarte w...

Tajemnica adwokacka a kontrola podatkowa adwokata

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Jeśli w trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy zażąda od podatnika-adwokata przedstawienia dokumentów świadczących o jego współpracy z klientami, np. faktur, umów, ewidencji godzin, to czy...

Zakres jawności sprawozdań składanych przez fundację

Piotr Sitniewski

"Czy sprawozdanie fundacji składane właściwemu ministrowi można w odpowiedzi na wniosek składany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnić każdemu kto wystąpi z takim wnioskiem...

Udostępnianie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Do naszego urzędu wpłynął wniosek z żądaniem przesłania skanu aktualnie wiążącej urząd umowy o świadczenie obsługi prawnej. Czy przed udostępnieniem umowy powinniśmy zanonimizować informacje o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 301