Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Udostępnianie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Do naszego urzędu wpłynął wniosek z żądaniem przesłania skanu aktualnie wiążącej urząd umowy o świadczenie obsługi prawnej. Czy przed udostępnieniem umowy powinniśmy zanonimizować informacje o...

Udostępnianie protokołu z kontroli przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„J.K. zwrócił się do naszego urzędu z wnioskiem o przesłanie skanu protokołu z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy X. w 2016 r. Do protokołu załączone są dokumenty potwierdzające czynności...

Tryb wnoszenia skargi na bezczynność do WSA

Kamila Kędzierska

„W jaki sposób zmiany dotyczące trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego znajdą zastosowanie w sprawach z zakresu informacji publicznej?”

Ograniczenie wydawania decyzji kasatoryjnej

Kamila Kędzierska

„Czy wprowadzone nowelizacją KPA zmiany zmierzające do ograniczenia możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych wpłyną na postępowania odwoławcze w sprawach odmowy udzielenia informacji publicznej?”

Polityka bezpieczeństwa i jej załączniki

Marta Kwiatkowska-Cylke

„Polityka bezpieczeństwa, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i...

Inspektor danych osobowych w jednostkach organizacyjnych

Dominik Sęczkowski

„Chcemy aby zatrudniony w Urzędzie Gminy inspektor ochrony danych osobowych był też inspektorem w jednostkach organizacyjnych gminy np. w szkołach. Jak to zrobić?”

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 261