Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Korespondencja miejskiego rzecznika konsumentów z konsumentem

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Wnioskodawca zażądał udostępnienia pisma, które miejski rzecznik konsumentów przesłał do konsumenta, a które to pismo dotyczyło wnioskodawcy. Czy korespondencja rzecznika konsumentów prowadzona z...

Badanie uprawnienia do reprezentacji po stronie wnioskodawcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Czy i na jakim etapie rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinniśmy wzywać spółkę do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie zgodnie z zasadami...

Klauzula informacyjna dla osoby składającej skargę

Katarzyna Syska

RODO nakłada na administratora danych obowiązek szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych. Informacje takie powinny być przekazywane w zwięzłej,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 323