Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Marcin Zadrożny

Kwestię powierzenia danych osobowych reguluje ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922; dalej: OchrDanychU). Zgodnie z art. 31 ust. 1 ­OchrDanychU administrator...

Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrony danych

Mariusz Krzysztofek

Wśród fundamentalnych zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Przygotowanie ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych

Maciej Byczkowski

Przyjęte w kwietniu 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę (UE) ogólne rozporządzenie 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Udostępnianie danych osobowych

Agnieszka Stępień

Artykuł opisuje wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział I Cywilny (IC 38/13 z 9.9.2013 r., Legalis), który stwierdza, że administrator danych osobowych, który udostępnia dane nie ponosi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 219