Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w chmurze obliczeniowej

Dane osobowe przetwarzane w chmurze obliczeniowej

Jowita Sobczak

Przepisy ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922; dalej: OchrDanychU) nie określają zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej...

Zabezpieczanie danych osobowych w RODO

Maciej Byczkowski

Przyjęte w kwietniu 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę (UE) ogólne rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle RODO

Paweł Fajgielski

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wprowadzają kilka istotnych zmian w zakresie katalogu szczególnych kategorii danych (danych wrażliwych) i zasad ich przetwarzania. Zmiany te...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 241