Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Dostęp do informacji publicznej

Zróżnicowanie informacji prostej i informacji przetworzonej

Przemysław Szustakiewicz

Komentowany wyrok NSA z 25.11.2016 r. (I OSK 1513/15, Le­galis) dotyczy praktycznego problemu związanego ze zróżnicowaniem informacji prostej i informacji przetworzonej. Pierwszy rodzaj informacji...

Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rafał Trzeciakowski

Zgodnie z art. 16 ustawy z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352; dalej: InfSekPublU) informacje sektora publicznego udostępnia się lub...

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja prosta a informacja przetworzona

Katarzyna Wróblewska

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 241