Informacja w administracji publicznej / Artykuły

Ograniczenie dostępu do informacji zawartych w aktach

Jowita Sobczak

Artykuł jest glosą do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.5.2016 r., IV SA/Wa 3802/15, Legalis. Szczegółowo opisuje, jak powinien postąpić organ, gdy strona żąda wglądu i...

Udostępnianie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Do naszego urzędu wpłynął wniosek z żądaniem przesłania skanu aktualnie wiążącej urząd umowy o świadczenie obsługi prawnej. Czy przed udostępnieniem umowy powinniśmy zanonimizować informacje o...

Udostępnianie protokołu z kontroli przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„J.K. zwrócił się do naszego urzędu z wnioskiem o przesłanie skanu protokołu z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy X. w 2016 r. Do protokołu załączone są dokumenty potwierdzające czynności...

Tryb wnoszenia skargi na bezczynność do WSA

Kamila Kędzierska

„W jaki sposób zmiany dotyczące trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego znajdą zastosowanie w sprawach z zakresu informacji publicznej?”

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 261