Informacja w administracji publicznej / Artykuły

Dane statystyczne nie zawsze są publicznie dostępne

Jowita Sobczak

Wyrok WSA w Warszawie z 29.5.2017 r. (II SA/Wa 291/17, Legalis) dotyczy problematyki udostępniania danych statystycznych przetwarzanych przez organy państwowe, objętych klauzulami tajności, o których...

Umowa o obsługę prawną a tajemnica adwokacka

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Adwokat, który prowadzi obsługę prawną naszego inspektoratu nie wyraził zgody na udostępnienie wnioskującemu o informację publiczną skanu umowy dotyczącej tej obsługi. Wskazał, że informacje zawarte w...

Tajemnica adwokacka a kontrola podatkowa adwokata

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Jeśli w trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy zażąda od podatnika-adwokata przedstawienia dokumentów świadczących o jego współpracy z klientami, np. faktur, umów, ewidencji godzin, to czy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 301