Informacja w administracji publicznej / Artykuły

Czy można udostępnić dane identyfikujące pacjenta

Jowita Sobczak

Przedmiotem artykułu jest stanowisko NSA z 4.3.3016 r. (II FSK 1452/14, Legalis), zgodnie z którym organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by żądać od lekarzy danych identyfikujących...

Sądowa kontrola odmowy udzielenia niejawnej informacji publicznej

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Działając jako kierownik jednostki, odmówiłem w drodze decyzji udostępnienia wnioskodawcy żądanego dokumentu, powołując się na ochronę informacji niejawnych. Wnioskodawca zaskarżył decyzję do sądu...

Zróżnicowanie informacji prostej i informacji przetworzonej

Przemysław Szustakiewicz

Komentowany wyrok NSA z 25.11.2016 r. (I OSK 1513/15, Le­galis) dotyczy praktycznego problemu związanego ze zróżnicowaniem informacji prostej i informacji przetworzonej. Pierwszy rodzaj informacji...

Wniosek o informację publiczną złożony telefonicznie

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Przez telefon otrzymaliśmy zapytanie dotyczące wysokości nagród przyznanych pracownikom naszego inspektoratu w 2016 r. W inspektoracie pracuje 5 osób, więc udzieliliśmy odpowiedzi niezwłocznie i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 241