Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted” (zastrzeżone) – schemat postępowania

A A A